051/ 77 11 068

Promosteny a promostojany

Promo steny sú nosičom s najväčšou reklamnou plochou spomedzi všetkých prezentačných systémov. Obľúbenou podskupinou sú promo steny s variabilnou konštrukciou a možnosťou obojstrannej potlače banneru.


Kontaktujte Nás